Diabetespatiënt

In 2017 waren er naar schatting 1.135.100 mensen met diabetes. Dat is ruim 6 procent van de bevolking. In bijna alle leeftijdsgroepen komt diabetes iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Voetproblemen bij diabetes

Diabetes patiënten kunnen verschillende lichamelijke ongemakken krijgen. Ook de voeten kunnen klachten veroorzaken. Deze voetklachten worden veroorzaakt door onder meer een afwijkende voetstand, een verslechterde doorbloeding (vaatlijden) of een verminderd gevoel in de voeten (neuropathie).

Wat kan de podotherapeut doen?

De podotherapeut brengt met verschillende testen in kaart of er sprake is van een diabetische voet. We stellen een behandelplan op. De praktijkondersteuner krijgt een verslag en de (eventuele) pedicure wordt op de hoogte gesteld van de actuele toestand van de voeten. Dit wordt bij diabetische voeten van een zorgprofiel 2 of hoger geregeld.

Lalkens Podotherapie diabetes