Privacy

Het uitvoeren van onze diensten en de daarbij benodigde persoonsgegevens wordt door ons verricht in diverse (digitale) omgevingen, waarbij wij met uiterste zorg uw gegevens archiveren met een bewaartermijn van 10 jaar, of eerder vernietigen op uw schriftelijk verzoek.

U kunt uw gegevens te allen tijde bij Lalkens Podotherapie  opvragen of ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres info@lalkenspodotherapie.nl . Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat wij wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet op uw verzoek kunnen wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee, dat nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. 

Sleen, 25 mei 2019

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.