De jaarlijkse informatie avond was weer een succes

Ieder jaar houdt Lalkens Podotherapie een informatie avond voor de aangesloten (medisch) pedicures. Door deze avond houden we een binding met de pedicures en voorzien wij ze tevens van nuttige en praktische informatie. Dit jaar is het zelfs gelukt om de avond te accrediteren via Procert! Hier zijn wij dan ook erg trots op, want op deze manier kunnen wij de aangesloten pedicures 2 punten cadeau doen om bij te laten schrijven in hun kwaliteitsregister, welke weer nodig is voor een herregistratie in dit register.

Binnen de voetzorg is het nodig dat we gezamenlijk de voeten van de patiënten in Zuid Oost Drenthe zo goed mogelijk verzorgen en gezond houden. Dat lukt alleen door laagdrempelig met elkaar te kunnen overleggen en ook door het voorzien van informatie over eventuele problemen welke zich kunnen voordoen in de voeten. Door Ewoud Lalkens en gastspreker Gijsbert Lalkens werden de onderwerpen “hallux limitus en rigidus” en “ruptuur van de plantaire plaat” behandeld. Deze aandoeningen zorgen voor voorvoetpijn en zorgen voor vragen en onduidelijkheid onder patiënten. Door deze informatie op te frissen en te verhelderen onder de pedicures, kan er eerder worden ingespeeld op deze klachten waardoor (hopelijk) verergering kan worden voorkomen!