Sleutel van de nieuwe locatie

Vandaag heb ik de sleutel in ontvangst mogen nemen van onze nieuw te starten locatie in het Paramedisch kindercentrum Zuidoost Drenthe! Dit centrum is zoals de naam al zegt voornamelijk toegespitst op het verlenen van zorg aan de jeugdigen onder ons. Er wordt hier multidisciplinair gewerkt door kinderergotherapeuten, een logopedist en een kinderfysiotherapeut. Binnen deze setting past onze zorg voor pijnlijke (kinder)voeten erg goed. Ik ben dan ook erg enthousiast dat het gelukt is om hier een ruimte te kunnen bemachtigen.

Het is de bedoeling dat er hier voetzorg verleent wordt aan voornamelijk kinderen, en dat past ook bij de nieuwe opleiding die ik ga volgen in 2021 in Zwolle. Daar start namelijk voor het eerst een opleiding tot kinderpodotherapeut.

Dit Paramedisch kindercentrum is gevestigd aan de Marktstraat in Zweeloo. Hier houdt ik sinds 2017 ook al iedere woensdag ochtend zitting bij de huisarts Mulder. Dit is de andere kant van het gebouw, de vertrouwde locatie in de huisartsenpraktijk blijft gewoon op dezelfde manier bestaan. Nadere informatie volgt zodra er ontwikkelingen zijn, de geplande start datum is in ieder geval 1 januari 2021. Ik hoop u dan te mogen ontvangen in de nieuwe locatie!

Ewoud Lalkens