Er mag weer voetzorg verleend worden

Afgelopen vrijdag 1 mei kwam er nieuws vanuit onze beroepsvereniging, de NVvP, dat er verruimde maatregelen gelden voor paramedische beroepen. We mogen zelf inschalen in welke mate zorg noodzakelijk is, en welke zorg dan ook daadwerkelijk in de praktijk verleend mag worden. Er zullen zeker nog veel afspraak telefonisch afgehandeld worden, dan wel verzet naar een later tijdstip in het jaar. Maar het is mooi nieuws dat de Corona besmetting beter onder controle lijkt, en dat de zorg in de ziekenhuizen weer hanteerbaar is geworden.

Hierdoor kunnen wij ons beroep ook weer gaan uitoefenen. Heeft u dus klachten en behoefte aan podotherapeutische zorg, neem dan contact met ons op. De alom bekende regels hanteren wij ook binnen ons bedrijf. Behandelingen aan huis worden zoveel mogelijk vermeden, probeer daarom vervoer te regelen naar onze praktijk in Sleen, daar is alles beter ingericht om Corona vrij te kunnen werken.

We hopen u zo spoedig mogelijk weer te zien

Namens Lalkens Podotherapie,

Ewoud, Eric, Hillegonda en Annette.